Om bloggportalen

Bloggen som rum – för tankar, idéer, människor och möten

Välkommen till Nässjö kommuns bloggportal! Bloggarna i portalen bedrivs av kommunens  verksamheter och anställda.

Syftet med portalen är att det ska vara enkelt för dig som läsare att hitta till kommunens bloggar.

Du har chans att läsa, ta del, kommentera, tycka till!

Syftet är också att det ska vara enkelt för våra anställda och våra verksamheter att använda bloggar – i kommunikationen med olika målgrupper.

Personblogg – kan handla om ett tema eller ämne. Ibland är det en enskild person som driver bloggen, men det kan också vara flera personer som tillsammans driver en blogg.

Klassblogg – är en specialblogg skapad för att elever i en klass ska kunna vara i dialog med sina lärare och klasskamrater, i utbildningssyfte, för att på riktigt kunna träna på att publicera sig men också delta i ett samtal på internet.

En blogg är ett både strategiskt och praktiskt redskap för till exempel information och dialog – att använda med förnuft och känsla.

Målet för bloggarna är att de ska kunna användas som verktyg i arbetet med att förverkliga Nässjö kommuns vision.

Nu hjärnvägars! Med glädje och fiffighet vässar vi Smålands höjdpunkt!
Nässjö 2030. Världens rum för människor och möten.

På vår webbplats www.nassjo.se/vision kan du läsa mer om Nässjö kommuns vision 2030.

Har du frågor om bloggarna? Kontakta någon av informatörerna på kommunledningskontoret: du når oss via e-post: infomaster@nassjo.se, eller telefon 0380-51 80 00.

Riktlinjerna för Nässjö kommuns närvaro på webben och i social medier kan du ta del av – via denna länk.