Projektbeskrivning

Nu är projektbeskrivningen beslutad av kommunstyrelsens utskott 1. Du hittar den HÄR(längst ner på sidan).