Södra delarna

2017-2018 genomfördes första omgången av En halv miljon idéer i planeringsområdena Fredriksdal, Grimstorp, Stensjön och Sandsjöbygden. Vi kallar dessa planeringsområden för ”Södra delarna”. 2019-2020 genomförs andra omgången.

Är du bosatt i något av dessa planeringsområden kommer du att kunna lämna in din idéer under utlyst period, nästa chans är våren 2019. Varje förslag/idé måste möta projektets  kriterier och regler för att den ska kunna bli verklighet. Du hittar dessa under fliken ”Regler” eller genom att klicka HÄR.

Södradelarna

Övriga förslag som inkommit från allmänheten som inte ryms i 1/2 miljon idéer:

Fredriksdals planeringsområde

 • Farthinder utmed samhällsvägen (Trafikverket ansvarar för insatser på samhällsvägen. Informationen framförs vid nästa möte).
 • Fler bussturer från Ekefall (Länstrafiken styr över antal turer, Nässjö kommun framför önskemålet till Länstrafiken).
 • Välkomstskyltar in i samhället (Trafikverket måste ge godkännande för uppförandet av portar. Tekniska Serviceförvaltningen för vidare dialog).
 • Anlägga mindre badplats vid Kansjön (Lämplig markyta kunde inte ordnas).

Nässjö kommun genomför utanför ”En halv miljon idéer”:

 • Hastighetsdisplayer vid ”stora vägen” (Tekniska socialförvaltningen placerar ut hastighetsdisplayer under en period).
 • Gallring av träd vid ån ( Görs av skogslaget under våren 2018)
 • Ersätta lutande granen (Görs utanför projektet ”En halv miljon idéer”)

Grimstorps planeringsområde

 •  Cykelväg in till Nässjö ( Anläggning av cykelbana beräknas kosta  200 000 kr per km)
 • Anlägga fiber (ryms inte i budget)
 • Bredband via fiber till alla i Grimstorp (ryms inte i budget)
 • Gångväg runt lillesjön (Markfrågan kunde inte lösas)

Nässjö kommun genomför utanför ”En halv miljon idéer”:

 • Fylla ut hålor vid avfallsstationen (Tekniska Serviceförvaltningen ansvarar för att göra åtgärd)
 • Hundlatriner (Nässjö affärsverk kommer kolla på komplettering av hundlatriner)
 • Belysning vid avfallsstationen (Tekniska Serviceförvaltningen ansvarar för att göra åtgärd)

Sandsjöbygdens planeringsområde

 • Stödja affären i Sandsjöfors (Kostnadsberäkning på utbyggnad landande över projektets budget).
 • Småbåtshamn ( Förslaget ska kunna vara tillgängligt för en bredd grupp. I detta fallet med småbåtshamn skulle en avgift/hyra av båtplats tas).
 • Trampolin och hopptorn vid badplatsen ( Kultur och fritidsförvaltningen har antagit nya riktlinjer att trampoliner och hopptorn inte ska uppföras på kommunala badplatser)
 • Trampbåt vid badplatsen (Nässjö kommun kan inte ansvara för utlåning av trampbåt. Det hittades ingen annan lösning).
 • Cykelväg från Sandsjöfors till Hagfällan (Trafikverket ansvarar för denna sträckan och önskemål framförs av Tekniska serviceförvaltningen).
 • Rastplats utmed väg 128 (Trafikverket ansvarar för denna sträckan och önskemål framförs av Tekniska serviceförvaltningen).
 • Trafiksäker övergång över 128 (Trafikverket ansvarar för denna sträckan och önskemål framförs av Tekniska serviceförvaltningen).
 • Övergångsställe vid affären (Trafikverket ansvarar för denna sträckan och önskemål framförs av Tekniska serviceförvaltningen).
 • Göra fint vid entrén av Sandsjöfors (Trafikverket ansvarar för denna yta och önskemål framförs av Tekniska serviceförvaltningen).

Genomförs utanför ”En halv miljon idéer”:

 • Anslagstavla utanför affären (Sandsjöfors samhällsföreningen kommer sätta upp en anslagstavla)

Stensjön planeringsområde

 • Gång-cykelväg längs en kort bit av 128 (Trafikverket ansvarar för denna yta och önskemål framförs av Tekniska serviceförvaltningen).
 • Gatubelysning vid inkörning till liten grusväg (Trafikverket ansvarar för denna yta och önskemål framförs av Tekniska serviceförvaltningen).
 • Renovering av det gamla elljusspåret ( Markfrågan kunde inte lösas).
 • Tennisbana i anslutning till Runeplan (En ordentlig tennisbana ligger över projektets budget. De undersöktes om anläggande av en enklare modell kunde vara ett alternativ men något sådant gick inte allt lösa).
 • Större parkeringsplats vid badplatsen (Markfrågan kunde inte lösas).
 • Förankrad flotte vid badplatsen
 • Bastu ( Vidare dialog hålls inför nästa omgång då vi inför omgången 2017 inte kunde lösa den långsiktiga skötseln).
 • Plantera träd i samhället (skötselfrågan kunde inte lösas)