Södra delarna

2017-2018 genomförs första omgången av En halv miljon idéer i planeringsområdena Fredriksdal, Grimstorp, Stensjön och Sandsjöbygden. Vi kallar dessa planeringsområden för ”Södra delarna”. 2019-2020 genomförs andra omgången.

Är du bosatt i något av dessa planeringsområden kommer du att kunna lämna in din idé via kartan från den 3 april till 4 juni 2017. Vare förslag/idé måste möte projektets  kriterier och regler för att den ska kunna bli verklighet. Du hittar dessa under fliken ”Regler” eller genom att klicka HÄR.

Södradelarna

Övriga förslag som inkommit från allmänheten som inte ryms i 1/2 miljon idéer:

Fredriksdals planeringsområde

 • Farthinder utmed samhällsvägen
 • Fler bussturer från Ekefall
 • Hastighetsdisplayer vid ”stora vägen”
 • Välkomstsskyltar in i samhället ( Inväntar besked från Trafikverket)
 • Gallring av träd vid ån ( Görs av skogslaget under våren 2017)
 • Anlägga mindre badplats vid Kansjön
 • Ersätta lutande granen (Görs utanför projektet)

Grimstorps planeringsområde

 • Cykelväg in till Nässjö
 • Anlägga fiber
 • Bredband via fiber till alla i Grimstorp.
 • Fylla ut hålor vid avfallsstationen (Görs utanför projektet)
 • Hundlatriner (Görs utanför projektet)
 • Belysning vid avfallsstationen (Görs utanför projeket)
 • Gångväg runt lillesjön

Sandsjöbygdens planeringsområde

 • Cykelväg från Sandsjöfors till Hagfällan
 • Stödja affären i Sandsjöfors
 • Rastplats utmed väg 128
 • Trafiksäker övergång över 128
 • Småbåtshamn
 • Övergångsställe vid affären
 • Anslagstavla utanför affären (Görs utanför projektet)
 • Göra fint vid entrén av Sandsjöfors
 • Trampolin och hopptorn vid badplatsen
 • Trampbåt vid badplatsen

Stensjön planeringsområde

 • Gång-cykelväg längs en kort bit av 128
 • Gatubelysning vid inkörning till liten grusväg
 • Renovering av det gamla elljusspåret