Om 1/2 miljon idéer

Under 2016-2020 arbetar Nässjö kommun med kommundelsutveckling i kommunens åtta mindre planeringsområden: Flisby, Ormaryd, Solberga, Äng, Fredriksdal, Grimstorp, Stensjön och Sandsjöbygden. Vi har valt att arbeta med medborgarbudget som arbetsmetod och gett projektet namnet ”En halv miljon idéer”. Namnet anspelar dels på de många idéer som kommer att kläckas, dels på den budget på totalt 500 000 kronor som finns till varje planeringsområde som ingår i projektet. Alla som bor i planeringsområdet får vara med och bestämma vad pengarna ska användas till!

Norra kommundelen består av Flisby, Ormaryd, Solberga och Ängs planeringsområde och startar sin första medborgarbudget 2016.

Södra kommundelen består av Fredriksdal, Grimstorp, Stensjön och Sandsjöbygdens planeringsområde och startar sin första medborgarbudget 2017.

Så här går det till med medborgarbudget

De boende i planeringsområdet träffas för att prata om idéer som utvecklar planeringsområdet. Förslagen ska handla om förbättringar i den fysiska miljön. Läs mer HÄR om vilken typ av åtgärder som pengarna kan användas till.

 

Medborgarna lämnar in sina idéer till kommunen, antingen en och en eller flera tillsammans. Nässjö kommun bearbetar, finslipar och kostnadsberäknar idéerna i dialog med de som lämnat förslag. För att ett förslag ska gå att rösta på ska det uppfylla vissa kriterier, läs mer HÄR.

Nu är det dags för de boende i planeringsområdet att bestämma vad pengarna ska gå till. Detta sker genom att de boende i planeringsområdet röstar på de förslag de tycker bäst om.

 

De förslag som får flest röster och ryms inom planeringsområdets budget genomförs.

 

 

När förslagen är färdiga och på plats ska det självkart firas och uppmärksammas!

 

 

Den detaljerade tidsplanen för Norra delarna (Flisby, Ormaryd, Solberga och Äng) kan du läs mer om HÄR och för Södra delarna (Fredriksdal, Grimstorp, Stensjön och Sandsjöbygden) HÄR.

Grov tidsplan
En halv miljon idéer kommer att genomföras två gånger i vart och ett av de åtta planeringsområdena 2016-2020. Projekttiden är två år per omgång där första året är planeringsår och andra året genomförs de förslag som fått flest röster.

Tidsplan medborgarbudgetFördelning av budget
Varje planeringsområde har totalt 500 000 kronor till fysiska investeringar. Pengarna fördelas på två medborgarbudgetprocesser per planeringsområde som genomförs under en fyraårsperiod. Varje medborgarbudgetprocess har därmed en budget på 250 000 kronor. Varje enskild investering får enligt kriterierna inte kosta mer än 200 000 kronor.

En halv miljon idéer syftar till att:
Öka delaktigheten och ansvarstagandet för de som bor och verkar i kommundelarna
Stärka kommundelarnas identitet och framtidstro
Skapa trivsammare och tryggare miljöer
Skapa nya och stärka befintliga mötesplatser
Främja kommundelarnas attraktionskraft
Utveckla en levande landsbygd i samverkan mellan Nässjö kommun och medborgarna

Vill du veta mer om En halv miljon idéer?
Är du intresserad av att läsa mer om En halv miljon idéer och arbetssättet med medborgarbudget är du välkommen att läsa Projektbeskrivning ”En halv miljon idéer” – Medborgarbudget i de mindre kommundelarna

Har du frågor?
Har du frågor är du välkommen att kontakta projektledaren Jennifer Cronborn via e-post Jennifer.cronborn@nassjo.se eller genom att ringa 0380-51 83 03