Norra delarna

2016-2017 genomförs första omgången av En halv miljon idéer i planeringsområdena Flisby, Ormaryd, Solberga och Äng. Vi kallar dessa planeringsområden för ”Norra delarna”. 2018-2019 genomförs andra omgången.

Första omgången i  Äng, Ormaryd eller Solberga planeringsområde är avslutad och ni hittar resultatet här ”Vi har ett resultat”.

Ni kan läsa om de inkomna förslagen via karten nedan.

Karta för Norra delarna

För Flisby planeringsområde gäller ett annat arbetssätt, läs mer HÄR.

Övriga förslag som inkommit från allmänheten som inte ryms i 1/2 miljon idéer:

Äng planeringsområde

 • Nybyggnation på kommunala och privata tomter
 • Tågstopp med av- och påstigning
 • En samlingslokal för tonåringar
 • Konstgräs på 7-maanna grusplanen invid Holken
 • Bredda gatan från stationshuset till järnvägsbommarna.

Solberga planeringsområde

 • Seniorbostäder
 • Hastighetsdämpande åtgärder genom Solberga
 • Gång- och cykelväg genom Solberga och bort till Anneberg
 • Gång- och cykelväg vid vägen mot Flisby
 • En riktig rondell som inte kan köras sönder av slarviga bilförare, gärna med planteringar som det var förr i tiden
 • Röjning av vegetation på ovårdade tomter
 • Trottoar längs hela Nässjövägen

Övriga planeringsområden

 • Elmeshult: Fler toaletter samt tätare tömning av sopkärlen under sommarveckorna