Meet the Dennis

Lika bra att jag fortsätter presentera mina kollegor här på planerings- och utvecklingsavdelningen i ord och bild! Det här är Dennis Lundquist som har titeln utvecklingsstrateg. Dennis har bland annat på sin lott att hålla ihop kommunens styrsystem Pilen och … Läs mer