Meet the Dennis

Lika bra att jag fortsätter presentera mina kollegor här på planerings- och utvecklingsavdelningen i ord och bild! Det här är Dennis Lundquist som har titeln utvecklingsstrateg. Dennis har bland annat på sin lott att hålla ihop kommunens styrsystem Pilen och … Läs mer

Anneberg på gång

Arbetet med kommundelsutveckling tar klivet vidare till Anneberg! Den 17 november gick startskottet i form av uppstartsmöte för föreningar och allmänhet. En enkätundersökning pågår under november och december och förslagslådan sitter uppsatt på Medborgarkontoret i Anneberg. Vi hoppas att många … Läs mer