Den digitala mötesplatsen

 

Sociala medier är idag vår naturliga mötesplats. Vi berättar om oss själva, vad vi tycker och vad vi önskar och vill. Varje individ kan få stor uppmärksamhet på mycket kort tid. Olika grupper kan mobiliseras mycket snabbt till exempel vid katastrofer, hjälpsituationer eller demonstrationer av olika slag.

Den politiska debatten förs också alltmer i de sociala medierna framför allt av den yngre generationen där det är ett naturligt kommunikationsforum.

Många företag har tagit konsekvensen av den nya digitala världen och använder dessa media till att fånga behov och erbjuda tjänster, individuellt eller till en grupp.

Hur gör kommuner och politiker? Har man följt med i denna utveckling? Använder man sociala medier i tillräcklig omfattning för att fånga behov, tankar och åsikter. Till exempel för att föra dialogen angående de lokala frågorna? Att kanske rent av använda sig av e-omröstningar?

Hur påannonseras olika frågor till allmänheten, t ex sms-varningar av olika slag? Ett exempel är den stora skogsbranden i Västmanland, där allmänheten varnades via sms och röstmeddelanden. I en del fall sätter lagen hinder i vägen, men då är det kanske lagen som ska ändras för att kunna använda den digitala tekniken i människans tjänst.

Denna samhälleliga omdaning kan innebära att kommuner och politiker kan behöva se över sitt sätt att arbeta, få information och föra dialogen med allmänhet, näringsliv och internt i verksamheten.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *